Kontakt

Nyttige tips til deg som ønsker å bygge på boligen

Når det skal bygges tilbygg til eldre bygg stilles en foran to valg: Skal en skape en kontrast ved å bygge helt nytt og moderne, eller skal en prøve å gjenskape stilen fra det eksisterende bygget? Det siste er ikke alltid like lett, i og med at byggemetodene har forandret seg mye siden boligen ble bygget. Nyere kunnskap om varme-isolering og kuldebroer gjør at det ikke er alle byggestiler som er like gunstige å ”kopiere”.

FORDELER MED TILBYGG I GLASS OG ALUMINIUM

Med et tilbygg i glass får du det beste middelpunktet: Et nytt og moderne bygg med alle de gode egenskapene du er ute etter, som for eksempel god varmeisolering, utsyn og dagslys, i tillegg til at bygget ikke blir prangende og skiller seg veldig ut fra det eksisterende huset.

Fall på glasstak
Det er viktig å passe på at glasstaket har nok fall, slik at vann og snø renner av og for at drenasjen skal fungere. Hvis taket har for lite fall som resulterer i at vannet blir stående, kan det oppstå fare for mosedannelse på dekklistene og lekkasjer gjennom taket. Schüco anbefaler et fall på minst 10 grader. Samtidig må taket ha korrekt dimensjonering av aluminiumsprofilene, der snølast og egenlast er tatt hensyn til. Tips: I taket er det en fordel å bruke isolerglass med dårligere U-verdi. Det gjør at snøen smelter og reduserer dimensjonerende snølast.

Denne gamle boligen fikk et tilbygg av betong som ble knyttet sammen med et trappehus i glass og aluminium

ISTAPPER PÅ VINTERSTID

Vasking av glass
Mye glass kan skape mye arbeid og det er smart å tenke gjennom hvilke alternativ man har på forhånd. Selvrensende glass kan være et godt alternativ, særlig på steder hvor det er vanskelig å komme til utvendig.

Solskjerming
Solskjerming er vesentlig for arealer, hvor du oppholder deg regelmessig. En innvendig persienne tar bort sollyset, men vil ikke dempe varmestrålingen, slik som utvendig solskjerming gjør. Hvis du ikke ønsker å montere en utvendig solskjerming, så finnes det glass med forskjellige grader av solfaktor.

Lufting
Schüco anbefaler å sette inn vindu i fasaden eller i tak, for å ha mulighet til å lufte med gjennomtrekk på varme, solrike dager. Dette gjelder igjen spesielt for oppholdsrom, slik at man får et best mulig komfortabelt inneklima.

På et påbygg med stor høyde på glassveggene, er det viktig å fjerne istappene som dannes langs kanten.

OPPVARMING PÅ KALDERE DAGER - UNNGÅ HØYE STRØMREGNINGER

Hvis glasstilbygget skal brukes på vinteren eller er åpent mot andre deler av bygget, bør det ha en varmekilde plassert på innsiden. Samtidig er det veldig viktig å bruke isolerte aluminiums-profiler og isolerglass, for at ikke all varmen fra resten av bygget skal forsvinne ut gjennom tilbygget.

Hvis glasstilbygget eller vinterhagen ikke skal brukes på vinterstid, trenger det hverken varmekilde eller flerlagsglass. Men i slike tilfeller er det viktig at det finnes et termisk skille mellom tilbygg og resten av boligen, slik at ikke varmen fra boligen går tapt.