Kontakt

Prosjektering

Et ​byggeprosjekt skal være et samspill mellom kunde, rådgiver og entreprenør. I fellesskap kommer vi frem til det beste prosjektforslaget ut fra behov, ressurser og rammebetingelser.

Fokus på å tilby kunden det optimale produktet

Den grunnleggende kompetansen hos en entreprenør, som Tore Andersen, er tradisjonelt knyttet til bygningsteknikk. Prosjektering handler mye om å kombinere denne tradisjonelle entreprenørkompetansen med ditt behov som kunde. Spisskompetanse på dette feltet dreier seg om å tilby deg det optimale produktet innenfor de gitte rammene.

Hovedprinspippene for byggets funksjon og utforming

Under byggeprosjektet følger vi hovedprinsippene for byggets funksjon og utforming, før vi finner løsningsforslag med hensyn til disse kriteriene. Tore Andersen AS innehar idag en lang bred portefølje med prosjekter. Disse prosjektene kombinert med ny innovativ miljøvennlig teknologi skaper synergier for deg både når det gjelder energi og HMS.

Vi bistår med:

  • Teknisk tegning
  • Dimensjonering av fasade og glasstak
  • Prosjektledelse
  • Rådgivning for kunde og entreprenør
  • Energirådgivning i glassfaget
  • Fasade rådgivning